Grote bestanden verstuurt u gemakkelijk via WeTransfer.com (gratis).

Aanleverspecificaties


Aanleveringscondities:

De eenvoudigste manier om grote bestanden aan te leveren is via WeTransfer.com. Op deze site kunt u het bestand uploaden, ons e-mailadres toevoegen en een korte beschrijving meegeven. Wij kunnen het bestand dan makkelijk downloaden.
Aanlevering van bestanden op CD, DVD of door middel van e-mail. Indien u een CD of DVD aanlevert geven wij voorkeur aan kopieën van uw bestanden. Wij gaan ervan uit dat deze CD-ROM niet wordt geretourneerd. Dit mede i.v.m. onze archivering van uw bestanden. Om het beeld inclusief de kleuren vooraf zo goed mogelijk te kunnen beoordelen c.q. controleren is het van belang altijd een referentieprint mee te sturen waar tevens de bestandsnaam, PMS kleur en de maatvoering op wordt aangegeven. Let wel: deze print is geen kleurreferentie maar heeft een indicatief karakter.


Illustrator

Het is van groot belang dat alle in het bestand gebruikte teksten en pictogrammen omgezet zijn naar paden, contouren of outline. Hierdoor is het overbodig om de originele fonts mee te sturen. Illustratorbestanden dienen altijd opgemaakt en aangeleverd te worden in kleurmodus CMYK incl. evt. PMS-kleurnummers. Indien u foto’s in een Illustratorbestand plaatst dienen deze van tevoren omgezet te worden in kleurmodus CMYK. Eventueel kunt u foto’s/afbeeldingen tevens los aanleveren (evt. met originele RGB-profiel), ter controle, zodat wij deze indien nodig kunnen aanpassen/omzetten. De afmetingen en resolutie van het bestand dienen in zo’n geval wel gelijk te zijn aan het geplaatste bestand, zodat we deze eenvoudig kunnen vervangen.


PhotoShop

Photoshopbestanden kunnen als Photoshop-, PDF-, EPS- of als TIFF-bestand aangeleverd worden. Om de bestanden te comprimeren kan het beste de JPEG maximum kwaliteit instelling gebruikt worden. LZW-compressie van een TIFFbestand kan problemen geven met openen/verwerken. Belangrijk is dat het digitale bronbeeld van een hoge kwaliteit en resolutie is. De resolutie van een Photoshopbestand met teksten, illustraties en/of logo’s dient op 100% afdrukformaat minimaal 100-120 dpi te zijn om een 'scherp' resultaat te behalen. Voor een foto geldt minimaal 70 dpi. Bij grootformaat prints welke van relatief grote afstand gezien worden (bijv. tbv bouwborden), volstaat een lagere resolutie. U kunt zelf een indicatie van het resultaat krijgen door in te zoomen naar ware grootte op het scherm. Het is niet erg zinvol om het oorspronkelijke bestand naar een hogere resolutie of 'zwaarder' bestand om te rekenen met de verwachting hierdoor een veel betere printkwaliteit te behalen. Tijdens ons RIP-proces wordt de resolutie automatisch geïnterpoleerd naar de optimale uitvoerresolutie voor het beste print resultaat.

Indien u een Photoshopbestand aanlevert welke of waarvan bepaalde onderdelen oorspronkelijk in een ander programma opgemaakt zijn in CMYK of met PMS-kleurnummers dient dit in dezelfde kleurmodus en met hetzelfde profiel opgemaakt en aangeleverd te worden. De evt. PMS-kleurnummers dienen vermeld te worden. Bij het omzetten van vectorobjecten naar pixels is het verstandig de functie “anti-aliased” aan te vinken. Indien u foto's/afbeeldingen aanlevert op basis van originele scans of digitale foto’s dient het originele RGB-profiel gehandhaafd te blijven. Wij zetten deze om naar CMYK d.m.v. een specifiek profiel behorend bij de desbetreffende printer.


PDF-formaat

Wanneer u uitsluitend over de mogelijkheid beschikt een PDF-bestand (met actieve teksten) aan te leveren, dienen de fonts los bijgeleverd te worden.

Indien de files niet voldoen aan bovengenoemde aanleverspecificaties en naar onze maatstaven daardoor niet verwerkt kunnen worden vindt overleg plaats. De ontstane vertraging kan vanzelfsprekend invloed hebben op de toegezegde levertijd. Eventueel kunnen wij tegen vergoeding uw files aanpassen.
Aanleverspecificaties
Leveringsvoorwaarden